Home   Język zawodowy

Język zawodowy

Nauka korzystania z języka angielskiego w różnych branżach. Oferujemy zajęcia dla

  •  sprzedawców
  •  kelnerów, barmanów
  •  kierowców taxi
  •  fryzjerów
  •  ratowników medycznych
  •  agentów nieruchomości
  •  hostess

Kursy przeznaczone są dla osób, które mają podstawową znajomość języka angielskiego. Potrafią tworzyć podstawowe struktury językowe  W trakcie zajęć przypomnimy i utrwalimy niezbędne zasady gramatyczne.  Poznamy też zwroty najczęściej używane w codziennych sytuacjach. Celem kursu jest także poznanie słownictwa z zakresu danego zawodu wraz z nauką poprawnego ich użycia w pytaniach    i odpowiedziach. Uczestnicy kursu otrzymują CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU.

Kursy prowadzone w formie seminariów obejmujących 8 h lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się  w niewielkich grupach 6 – 8 osób w piątek, sobotę lub niedzielę

w godz. 10.00 – 11.30  – 15min. przerwy (na kawę i ewentualnie co nieco)  i  11.45 – 13.15

Proponowane terminy podane są w „Kalendarzu Top-School”. Terminy zajęć będą zatwierdzane po zebraniu  odpowiedniej liczby zgłoszeń.

Chęć uczestnictwa w kursie należy przesłać na formularzu zgłoszeniowym i po uzyskaniu zwrotnego potwierdzenia, że dany termin został zatwierdzony należy dokonać wpłaty w wysokości PLN 185.00

na nasze konto

ING BANK 95 1050 1025 1000 0022 0008 5740

lub w sekretariacie Szkoły.

Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie dowodu wpłaty (przelewu) przed rozpoczęciem zajęć.

W miarę wolnych miejsc możliwe jest uiszczenie opłaty w dniu rozpoczęcia zajęć.

SEMINARIUM JĘZYKA ZAWODOWEGO

Ilość godzinOpłata
ZAW I 8165.-
ZAW II 16310,-