Home   Kursy Maturalne

Kursy Maturalne

PRZYGOTOWANIE DO MATURY

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do Matury rozszerzonej z języka angielskiego uwzględniający aktualne wymogi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jest on formą repetytorium z głównym naciskiem na

  • usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, a także zapoznanie z wymogami Nowej Matury
  • przypomnienie oraz utrwalenie poznanych wcześniej struktur gramatycznych
  • doskonalenie różnorodnych technik egzaminacyjnych
  • ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa
  • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, w szczególności na przełamywanie bariery komunikacyjnej
Liczba osób w grupach 4 – 6

Kursy odbywać się będą w dwóch edycjach:

Matura IMatura II
96 godziny lekcyjne
rozłożone na cały rok szolny
44 godzin lekcyjnych
w II-gim semestrze roku szkolnego
1.10.022 - 29.04.2023 4.03.2023 - 29.04.2023
 Sobota, 10:00 – 13:15
z 15 minutową przerwą
 Sobota, 9:00 – 12:15
z 15 minutową przerwą

Cennik kursów maturalnych kształtuje się następująco:
MATURA IMATURA II
Terminy wpłatOpłata ratalna
96 h/rok
Opłata ratalna
32 h/rok
30.09.2022 990 zł.x
10.12.2022 700 zł.x
04.02.2023 700 zł.660 zł.
18.03.2023 700 zł.400 zł.
Opłata jednorazowa za cały kurs-10%-10%