Home   Oferta   Liceum

Liceum

Celem naszym jest  rzetelne przygotowanie uczniów do rozszerzonego egzaminu maturalnego. Aby go osiągnąć już od pierwszej klasy koncentrujemy się na opanowaniu  wszystkich sprawności językowych (Writing, Reading, Use of English, Listening, Speaking) na poziomie międzynarodowego egzaminu FCE (First Certificate of English – CEFR B2).  Wewnętrzną sesję egzaminacyjną przeprowadzamy w maju. Chętni uczniowie mogą także uczestniczyć w egzaminie zewnętrznym organizowanym przez British Council w Warszawie.

Drugim etapem przygotowań jest opanowanie języka na poziomie C1 (zgodnie z CEFR), któremu odpowiada międzynarodowy egzamin CAE (Certificate In Advanced English). Wewnętrzną sesję sprawdzającą stopień zaawansowania przeprowadzamy w maju a następnie zgłaszamy naszych uczniów do British Council na egzamin zewnętrzny. (patrz korzyści z posiadania CAE).  Zdanie tego egzaminu nawet na ocenę C oznacza, że rozszerzona matura z języka angielskiego nie stanowi żadnego problemu!

Uczęszczając do nas na zajęcia grup przygotowujących się do egzaminu CAE można uznać egzamin maturalny za zdany!