Home   Kursy Maturalne

Kursy Maturalne

PRZYGOTOWANIE DO MATURY

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do Matury rozszerzonej z języka angielskiego uwzględniający aktualne wymogi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jest on formą repetytorium z głównym naciskiem na

  • usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, a także zapoznanie z wymogami Nowej Matury
  • przypomnienie oraz utrwalenie poznanych wcześniej struktur gramatycznych
  • doskonalenie różnorodnych technik egzaminacyjnych
  • ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa
  • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, w szczególności na przełamywanie bariery komunikacyjnej

Kursy odbywać się będą w dwóch edycjach:

Matura IMatura II
92 godziny lekcyjne
rozłożone na cały rok szolny
55 godzin lekcyjnych
w II-gim semestrze roku szkolnego
01.10.2018 - 26.04.2019 28.01.2019 - 26.04.2019
 Sobota, 10:00 – 13:15
z 15 minutową przerwą
 Sobota, 9:00 – 13:00
z 15 minutową przerwą

Cennik kursów maturalnych kształtuje się następująco:
MATURA IMATURA II
Terminy wpłatOpłata ratalna
92 h/rok
Opłata ratalna
55 h/rok
30.09.2018 740,-x
28.11.218 450,-x
06.02.2019 450,-730,-
20.03.2019 450,-500,-
Opłata jednorazowa za cały kurs-10%-10%