Home   Oferta   Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

PROGRAMY DLA NAJMŁODSZYCH

Zapraszamy dzieci w wieku  6 – 9 lat czyli od „zerówki” do kl.3.

Najnowsze podręczniki  zapewniają harmonijny rozwój wszystkich sprawności  językowych zgodnie z wytycznymi Rady Europy (CEF) oraz kryteriami egzaminów Cambridge ESOL i Trinity YL Exams.

Wykorzystanie najnowszych technologii (oprogramowanie tablic interaktywnych, Active Teach i CD-ROMy)  sprawia, że nasi najmłodsi uczniowie z wielką przyjemnością i łatwością opanowują nowy materiał na lekcji  i utrwalają go wraz z rodzicami w domu. Służą temu interaktywne gry, zagadki oraz krótkie filmy uzupełniające książkę.

Stopień opanowania materiału  sprawdzamy  przeprowadzają wewnętrzne  egzaminy odpowiadające Young Learners English Tests (YLE) : STARTERS, MOVERS, FLYERS.


KURSY DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

Głównym naszym celem jest przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania języka angielskiego w różnych sytuacjach. Gramatyka i wszelkie zawiłe struktury językowe są zawsze wprowadzane w konkretnym kontekście sytuacyjnym.  Stąd dużo dialogów (szczególnie istotna jest  tu umiejętność zadawania pytań) i ustnych wypowiedzi podczas lekcji  oraz projektów i multimedialnych prezentacji  przedstawianych na ogólnoszkolnych konkursach.

Co roku weryfikujemy dobór podręczników tak aby zawierały one  najnowocześniejsze metody nauczania( active teach ) jak również uwzględniały wszelkie zmiany w podstawach programowych.

Od najmłodszych klas staramy się przyzwyczajać naszych uczniów do sprawdzania wiedzy za pomocą wewnętrznych testów (trzy sesje  w roku – Autumn, Winter, Spring), które oprócz  ćwiczeń zamkniętych  zawsze zawierają  dużą porcję zadań otwartych ( jest to najtrudniejszy typ zadań egzaminacyjnych ).