Home   Plecak w prezencie

Plecak w prezencie

Jeżeli jesteś już słuchaczem kursu w roku szkolnym 2020/2021 (potwierdziłeś chęć kontynuacji nauki i wpłaciłeś zaliczkę) otrzymasz w prezencie PLECAK TOP-SCHOOL.

Uczniowie, którzy potwierdzili kontynuację nauki przez Internet oraz wnieśli odpowiednią opłatę mogą zgłosić się do sekretariatu szkoły (w podanych godzinach pracy sekretariatu) aby odebrać plecak.

Każdy nowy uczeń który zostanie zakwalifikowany na odpowiedni kurs oraz wniesie stosowną opłatę również otrzyma plecak w prezencie.