Home   Top-School w okresie pandemii

Top-School w okresie pandemii

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować Państwa o nowej organizacji nauki w Top-School  w roku szkolnym 2021/2022

Wybuch pandemii w marcu 2020 i konieczność przeniesienia zajęć do Internetu były dla nas wszystkich nowym, niełatwym wyzwaniem. Liczne zgłoszenia chęci kontynuacji nauki on-line potwierdzają, że wszyscy sprostaliśmy mu znakomicie.

Chcąc więc dostosować tegoroczną ofertę do oczekiwań tej grupy naszych uczniów, oprócz tradycyjnych  kursów w siedzibie szkół, uruchamiamy także kursy on-line.

Zapisy na wszystkie rodzaje kursów odbywać się będą, tak jak do tej pory, poprzez formularz zgłoszeniowy gdzie w punkcie „rodzaj kursu” będą Państwo mogli zaznaczyć wybraną opcję.

Pandemia COVID-19 i związane z nią rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Oświaty łączy się z koniecznością zapewnienia naszym uczniom bezpiecznej nauki na terenie szkoły. W tym celu wprowadzamy następujące rozwiązania:

  1. Każdy uczeń ma zapewnioną naukę przy jednoosobowej ławce.
  2. Między kolejnymi lekcjami sale i ławki będą każdorazowo dezynfekowane.
  3. Każda grupa rozpoczyna lekcję w odstępie 20 minut od kolejnej.
  4. Szkoła zabezpiecza „przyłbice ochronne” i maseczki, które będą do nabycia w sekretariacie szkoły na życzenie ucznia.
  5. Przy wejściu do szkoły obowiązywać będzie dezynfekcja rąk.
  6. Szkoła w czasie trwania zajęć będzie zamknięta dla osób z zewnątrz (w przypadku konieczności indywidualnej rozmowy z lektorem konieczne będzie wcześniejsze uzgodnienie terminu drogą mailową lub telefoniczną).

Szczegółowe zasady znajdziecie Państwo tutaj Regulamin